ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η δομή, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της σχολής flamenco ARROYO βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με ανάλογες σχολές χορού της Ισπανίας, ενώ οι καλλιτεχνικές τάσεις ακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις της Ισπανικής σκηνής.
Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι διαρθρωμένο σε επίπεδα και ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών, αφού η σχολή δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει μαθήματα χορογραφίας και τεχνικής. Τα μαθήματα χορογραφίας δίνουν την απαραίτητη γνώση των ρυθμών του flamenco αλλά και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ρυθμού τόσο ως προς το στυλ όσο και ως προς τη μουσική του δομή. Τα μαθήματα τεχνικής εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο έλεγχο του σώματος προκειμένου η κίνηση να αποκτήσει ακρίβεια και εκφραστικότητα.