ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η δομή, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της σχολής flamenco ARROYO βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με ανάλογες σχολές χορού της Ισπανίας, ενώ οι καλλιτεχνικές τάσεις ακολουθούν τις τρέχουσες εξελίξεις της Ισπανικής σκηνής.
Το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι διαρθρωμένο σε επίπεδα και ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών, αφού η σχολή δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε ερασιτέχνες. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει μαθήματα χορογραφίας και τεχνικής. Τα μαθήματα χορογραφίας δίνουν την απαραίτητη γνώση των ρυθμών του flamenco αλλά και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ρυθμού τόσο ως προς το στυλ όσο και ως προς τη μουσική του δομή. Τα μαθήματα τεχνικής εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο έλεγχο του σώματος προκειμένου η κίνηση να αποκτήσει ακρίβεια και εκφραστικότητα.
Τα μαθήματα κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται με ζωντανή μουσική. Η μετάκληση του ισπανού τραγουδιστή Jose Parrondo σε μηνιαία βάση, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ζουν στην τάξη αυτό που κάποιοι αποκαλούν "ιεροτελεστία flamenco". Στη συνέχεια δίνεται η ετήσια παράσταση-παρουσίαση των μαθητών σε ανοικτό κοινό, σε θέατρο που ορίζεται κατά περίπτωση, με τη συνεργασία μουσικών και τραγουδιστών. Η παράσταση στοχεύει στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών αλλά και στη βιωματική εμπειρία της προετοιμασίας προς την επίτευξη του στόχου.
Στον κύκλο σπουδών σχολής, εντάσσεται επίσης και η ετήσια σεμιναριακή ζώνη που διοργανώνεται με τη μετάκληση κορυφαίων Ισπανών δασκάλων, χορευτών και χορογράφων. Μέσα από αυτά τα σεμινάρια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις επικρατέστερες χορογραφικές τάσεις.
Αποκτώντας κανείς αυτές τις εμπειρίες μπορεί έπειτα, με μεγάλη ευκολία, να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ισπανία παρακολουθώντας οποιαδήποτε μαθήματα-σεμινάρια σε επίπεδο PROFESIONAL.